mamo poczytaj sobie

konkurs

konkurs

canstock9240295.jpg

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Urodziny bloga -czyli pierwsze urodziny bloga http://dlamam.bloog.pl/  i zwany jest w dalszym ciągu : „Konkursem”.

2. Organizatorami Konkursu jest właścicielka Fanpage na Facebooku Mamo poczytaj sobie
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.09 i będzie trwać do 30.09.2016 r. do godziny 00:00:00 czasu polskiego.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki Regulaminu Konkursu.

2.Uczestnik musi w wiadomości prywatnej przesłać prace TEMAT : Mamo poczytaj sobie (pokażcie na zdjęciu jak spędzacie czas z książką) zgłoszenie ma zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz ewentualnie imie i wiek dziecka oraz tytuł i autora czytanej książki

3. Prace będą umieszczane w albumie konkursowym na fb mamo poczytaj sobie
4. Mile widziane polubienie i  udostępnienie plakatu konkursowego.
5. Polubić strony wszystkich sponsorów bo bez nich nie było by konkursu .

6.Wybór zwycięzców odbędzie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych prac konkursowych.

7.Wygranych będzie tylu, ile będzie nagród!

8. Pozyskiwać nagrody będę także w trakcie trwania Konkursu.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 2 tygodni od zakończenia konkursu.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w osobnym poście na blogu mamo poczytaj sobie

11. Zwycięzcy mają obowiązek w ciągu 7 dni od podania wyników Konkursu przesłania danych kontaktowych do sponsorów. Nagroda nie podlega wymianie na inny asortyment ani ekwiwalent pieniężny .

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fp Mamo poczytaj sobie

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.

 

Życzę udanej zabawy i zapraszam na facebookowe profile sponsorów (zdjęcia nagród będą dodane później)

11988265_525386864287163_7686406718518230335_n.jpg                                                                Beti Bi

 

14249083_1721669984752621_2102871192_n.jpg                                                            DIY Anita

10461308_708339455922632_1636487334654048880_n.jpg                                           kolorowy zawrót na głowie

10801820_694534523976857_601368496918430937_n.jpg                                                             Lala Laura

 

10422366_1555698848021334_8337638223755398244_n.jpg

 Scann.R - najlepszy magazyn branży Papier Biuro Szkoła Zabawki

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));